Uw bedrijf en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) groeit aan populariteit. Steeds meer organisaties houden zich er bewust mee bezig en ook veel bedrijven onderzoeken de mogelijkheden om duurzaam te gaan ondernemen.

Voluit staat MVO voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar deze ondernemingsvorm staat doorgaans ook wel bekend als duurzaam ondernemen. Het slaat in feite op het verantwoordelijkheidsgevoel van ondernemers, waarbij zij met hun organisaties verantwoordelijkheid nemen voor de eventuele effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij. Het gaat daarbij om effecten op zowel de korte als de lange termijn en hangt samen met alle vlakken van de bedrijfsvoering.

Organisaties die zich bewust bezighouden met MVO zijn vaak al goed bekend met de zogenaamde 'Triple P'-benadering. Deze P's staan voor People, Planet en Profit (in het Nederlands Mensen, Milieu en Winst) en zijn een concrete richtlijn voor alle gebieden waarop duurzaam ondernemen van toepassing kan zijn:

  • People: hierbij draait het om mensen. Mensen in uw organisatie, maar ook de maatschappij in het algemeen. U kunt MVO toepassen door te investeren in uw personeel (groeikansen bieden binnen uw onderneming), diversiteit (personeel) of mensenrechten en kinderarbeid (maatschappij).
  • Planet: deze P spreekt eigenlijk voor zich. Hierbij speelt namelijk het milieu de hoofdrol. Het is de bedoeling dat u bij zoveel mogelijk bedrijfsactiviteiten rekening houdt met het milieu. In de simpelste vorm door 's avonds alle lichten op kantoor uit te doen en afval te scheiden, of door toe te werken naar een zo milieuvriendelijk mogelijk productieproces
  • Profit: zoals ook bij People en Planet het geval is, kijkt u bij Profit niet alleen naar uw eigen belangen, maar ook naar de effecten die uw bedrijfsactiviteiten op de directe omgeving hebben. Zo kunt u (een deel van) de winst investeren in de werkgelegenheid, infrastructuur en/of sponsoring van maatschappelijke initiatieven.

MVO is uiteraard niet verplicht maar wordt wel steeds belangrijker. Er zijn internationaal erkende normen voor MVO vastgelegd in verschillende richtlijnen, zoals de OESO-richtlijnen, de ILO normen, Global Compact en ISO 26000.

Het kan voorkomen dat uw handelspartner met deze richtlijnen werkt en u wellicht geen partij bent omdat u niet volgens een bepaalde certificering werkt.

Ook handig om te weten is dat de overheid duurzame initiatieven graag steunt. U kunt u bij ons dan ook terecht voor een adviesgesprek.

© 2015 AFACC - Accountancy & Fiscale advisering

|

Algemene Voorwaarden

|

Privacy

|

Disclaimer

|

Contact

|

Powered & designed by VWA

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren