Uw bedrijf en het buitenland

Steeds meer mensen gaan het avontuur aan en beginnen of zetten hun bedrijf voort in een ander land. Ondernemers die internationaal zaken doen, moeten met de nodige extra regels en belastingen rekening houden.
Onze jarenlange ervaring met buitenlands zaken doen hebben wij gekregen door onze vele clienten die zaken doen met het buitenland of zelfs buitenlands zijn.
Zo weten wij uit ervaring dat er ook speciale subsidieregelingen zijn of dat u BTW kunt terugvragen uit een EU lidstaat.
Hieronder vind u een korte toelichting, maar iedere situatie is anders. 

Zo lopen veel ondernemers met name in jonge of aankomende EU-lidstaten tegen de nodige problemen aan. Zo kan de regelgeving in het betreffende land gebrekkig zijn of zelfs geheel ontbreken. Dan kunt u als ondernemer wel het beste voor hebben met de lokale bevolking, maar komt u geen stap verder. Hiervoor is het Government to Government (G2G)-programma in het leven geroepen.

Bent u van plan om zaken te doen in een of meerdere ontwikkelingslanden? Nederlandse ondernemingen die in dergelijke landen willen investeren, kunnen in aanmerking komen voor financieringsondersteuning door de International Finance Corporation (IFC).

Uw onderneming moet uiteraard wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen. Zo kan onder meer de financiering niet worden verstrekt door een commerciële partij, moet er een aantoonbare behoefte zijn aan financiering en is een andere vereiste dat de activiteiten van de lokale onderneming in het verlengde liggen van die van het Nederlandse bedrijf.

En zo zijn er tal van subsidieregelingen.

Teruggaaf BTW uit EU-lidstaat

Ook als u onderneemt in het buitenland kunt u een verzoek om teruggaaf van BTW indienen bij de Nederlandse Belastingdienst. De fiscus stuurt het verzoek vervolgens door naar de belastingdienst van de lidstaat waar u BTW terugvraagt. Voorwaarde is wel dat u zaken doet in een andere lidstaat van de Europese Unie.

U moet het verzoek indienen vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u BTW terugvraagt. Let op: lopen de teruggaven in het andere land vertraging op? In dat geval is het nog steeds mogelijk om uitstel van betaling van BTW te krijgen.

© 2015 AFACC - Accountancy & Fiscale advisering

|

Algemene Voorwaarden

|

Privacy

|

Disclaimer

|

Contact

|

Powered & designed by VWA

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren