Starter? Met een accountant start je beter!

De startende ondernemer en z'n startproblemen

Wie van plan is een eigen bedrijf te beginnen of wellicht al van start is gegaan, weet dat het een zeer aantrekkelijk idee is om eigen baas te zijn. Zelf rechtstreeks profiteren van de resultaten! Veel starters merken echter na korte of langere tijd dat ze de expeditie iets te licht hebben opgevat. Bij onvoldoende voorbereiding kan het gebeuren dat door tegenvallende resultaten niet aan de verplichtingen kan worden voldaan. Of dat de start te voorzichtig is ingezet waardoor alsnog allerlei investeringen moeten worden gedaan. Zorgen die te voorkomen zijn!

Het ondernemingsplan, blauwdruk voor succes

Eerste voorwaarde voor succesvol ondernemen is een degelijk ondernemingsplan. Een goed overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties. Prettig voor uzelf, onontbeerlijk voor belanghebbende derden. Een goed doortimmerd ondernemingsplan geeft hun een beeld van waar u èn zij aan beginnen! Zij zullen alleen met u in zee gaan als ze voldoende vertrouwen in u hebben. Een goed ondernemingsplan kan hun dat geven

Onze beroepsorganisatie, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), heeft samen met instellingen als de Kamer van Koophandel een Uniform Ondernemingsplan, handleiding voor startende ondernemers, ontwikkeld. Stap voor stap begeleidt het u bij de ontwikkeling van uw ideeën.
Zie ook onze checklist voor starters

De AA is ondernemer naast de ondernemer

De AA is accountant èn ondernemer, gespecialiseerd in het midden- en kleinbedrijf. De affiniteit ligt verder ook bij verenigingen en stichtingen, vrije beroepsbeoefenaren en agrariërs. Meer dan 95% van het Nederlands bedrijfsleven valt onder die noemer. Door de opleiding en ervaring is de AA een niet te evenaren adviseur voor het bedrijfsleven, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf. Juist omdat veel MKB-ondernemers om bedrijfseconomische redenen niet over een eigen staf van medewerkers beschikken, moeten ze kunnen terugvallen op een adviseur die volledig op de hoogte is van de cijfers. Permanente educatie staat garant voor kennis die up to date is.

Onze startersbegeleiding: goede raad is niet duur

In Nederland zijn de Accountants-Administratie-consulenten georganiseerd in een landelijke beroepsorganisatie, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Het beroep AA is bij Wet geregeld: de titel Accountant-Administratieconsulent en de benaming accountant zijn beschermd. De AA moet zich strikt houden aan beroepsregels. Controle op de naleving van de beroepsregels en op een correcte uitoefening van het beroep geschiedt door een onafhankelijke Raad van Tucht.

© 2015 AFACC - Accountancy & Fiscale advisering

|

Algemene Voorwaarden

|

Privacy

|

Disclaimer

|

Contact

|

Powered & designed by VWA

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren