Privacy

A&F accountancy en fiscale advisering gevestigd aan Het Spijk 16a, 8321 WT URK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.afacc.nl, Het Spijk 16a, 8321 WT URK 0527-684361

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als u zich via deze website aanmeldt voor de nieuwsbrief verwerken enkel de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Door uw aanmelding hebben wij een gerechtvaardigd belang om deze te verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken via onze website geen gegevens die bijzonder of gevoelig zijn .

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
A&F Accountancy en Fiscale advisering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
A&F Accountancy en Fiscale advisering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor het realiseren van het hierboven gegeven doel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. A&F Accountancy en Fiscale advisering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
A&F Accountancy en Fiscale advisering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A&F Accountancy en Fiscale adviseringen heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@afacc.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. A&F Accountancy en Fiscale advisering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
A&F Accountancy en Fiscale advisering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@afacc.nl.

© 2015 AFACC - Accountancy & Fiscale advisering

|

Algemene Voorwaarden

|

Privacy

|

Disclaimer

|

Contact

|

Powered & designed by VWA

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren